Litwa nawiązała regularne kontakty handlowe z krajami sąsiednimi

Już za czasów Mendoga można mówić o handlu z Rygą i cłach. W latach 1323, 1338 i 1367 zawarto umowy handlowe z Inflantami i Rygą. Wyznaczono bezpieczne szlaki handlowe, otoczono kupców ochroną prawną. Dzięki kontaktom z hanzeatycką Rygą Litwa już w XIV w. została włączona do sieci handlowej zachodniej Europy. Jednak jej droga do Europy prowadziła nie tylko przez Rygę. Giedymin zaproponował kupcom hanzeatyckim szlak handlowy na Litwę przez polskie Mazowsze. Za czasów Giedymina i Olgierda trasy te dopiero powstawały, jednak już wkrótce po koronacji Jagiełły na króla Litwy były intensywnie wykorzystywane. Kontaktom handlowym z państwem Zakonu Krzyżackiego w XIV w. stały na przeszkodzie ustawiczne działania wojenne. Dopiero pod koniec stulecia zaczął rozwijać się handel z kilkoma miastami państwa zakonnego, przede wszystkim z Gdańskiem i Toruniem, dzięki temu, że oba państwa otoczyły go specjalną ochroną.
W XIV w., po przyłączeniu ziem ruskich do Litwy, otworzyły się przed nią nowe szlaki handlowe. Ziemie ruskie nie były jednak interesującym partnerem handlowym dla Litwy – oba państwa oferowały niemal identyczne towary.