WZGLĘDEM WARTOŚCI

Oba te zdania jako eliptyczne nie mogą być określone pod względem tej ‚ wartości, ale po eliminacji eliptyczności ich wartość logiczna będzie różna. Zdanie Ja umrą w dniu nieparzystym nabędzie — po podaniu przez osobę, która to zdanie wypowiada, bliższych danych o sobie — trzeciej wartości logicznej, wartości możli­wości, i zachowa tę wartość aż do chwili śmierci tej osoby, kiedy stanie się prawdziwym lub fałszywym. Natomiast zdanie Wczoraj w południe temperatura powietrza wynosiła w War­szawie 10° Celsjusza stanie się — natychmiast po uściśleniu da­ty — prawdziwym lub fałszywym, i „czyśćca” w postaci posia­dania trzeciej wartości logicznej przechodzić nie będzie.Uogólniając stwierdzamy, że żadne ze zdań będących zda­niem eliptycznym z powodu posiadania wśród swych członów wyrazów okazjonalnych, takich jak ja, ty, on, ona, oni, dziś, wczoraj, jutro, tu, tam, ten, ów itd., nie ma wartości logicznej; wszystkie te zdania są „zerowartościowe”. W celu uniknięcia nieporozumień należy unikać określania zdań eliptycznych naz­wą „ani prawdziwe, ani fałszywe”; określenie to należy zacho­wać dla zdań mających trzecią wartość logiczną.