OKREŚLENIE ZDAŃ

Zdania elip­tyczne należałoby określać jako „nie mogące być prawdziwe, ani fałszywe, ani obecnie, ani w przyszłości”. Zdania z wyrazami okazjonalnymi nie są jedynymi zdaniami eliptycznymi, a więc „zerowartościowymi”. Eliptyczne są także zdania z wyrazami nieostrymi. Przytoczmy kilka par zdań sprzecznych: 1. 33-letni Jan jest człowiekiem młodym — 33-letni Jan nie jest człowiekiem młodym (jest człowiekiem w średnim wieku), 2. Piotr, którego wzrost wynosi 175 cm, jest wysoki — Piotr, którego wzrost wynosi 175 cm, nie jest wysoki (jest czło­wiekiem średniego wzrostu), 3. Przy temperaturze 25° Celsju­sza pogoda jest upalna — Przy temperaturze 25° Celsjusza po­goda nie jest upalna (jest ciepła). Panuje pogląd, że spośród każdej pary zdań sprzecznych jed­no musi być prawdziwe, drugie — fałszywe. Przytoczyliśmy trzy pary zdań sprzecznych, czy można jednak stwierdzić, że trzy spośród tych zdań są prawdziwe, a trzy fałszywe? Nie, nie można. Reguły języka polskiego nie określają, czy człowiek liczący 33 lata jest jeszcze młody, czy już nie jest, czy wzrost 175 cm jest wzrostem wysokim czy średnim, czy przy tempe­raturze +25° Celsjusza pogoda jest upalna czy tylko ciepła. Jak to pogodzić z zasadą sprzeczności?