ODNIESIENIE DEFINICJI DO ZDAŃ

Widzieliśmy już poprzednio (p. rozdział VII), że zdania sprzeczne mogą nie być ani prawdziwe, ani fałszywe, lecz oba mieć trzecią wartość logiczną (np. Jutro odbędzie się bitwa morska i Jutro bitwa morska się nie odbędzie), mogą też być oba fałszywe, a to jeżeli ich wspólnym podmiotem jest nazwa pusta (np. Wszystkie krasnoludki pomagają ludziom oraz Nie­które krasnoludki nie pomagają ludziom-, krasnoludki nie istnie­ją, więc nie mogą ani pomagać ludziom, ani być obojętne dla nich).  Ale spośród sześciu zdań, które przytoczyliśmy przed chwi­lą, żadne nie ma trzeciej wartości logicznej, żadne nie ma też nazwy pustej w charakterze podmiotu, jednocześnie nie ulega wątpliwości, że zdania te wewnątrz każdej z trzech par są sprzeczne ze sobą. Powstaje pytanie, dlaczego zdania te nie podpadają pod utartą definicję zdań sprzecznych, czyli jako jednego prawdziwego, a drugiego fałszywego? Dlatego, że de­finicja ta odnosi się tylko do zdań prawdziwych i fałszywych, natomiast zdania, o których w tej chwili mówimy, nie tylko nie są ani prawdziwe, ani fałszywe, ale nawet nie mogą być takowymi.